Menü

Nyelvek

Member of Alliott Group Deutsche Anwalts Cooperation

Hírek

Vissza

Fontos cégjogi változások

Csökkennek az adminisztratív terhek!

2018. augusztus 31.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) idén július 1-jén hatályba lépett módosításai elsődlegesen a bíróságok munkaterhének csökkentését és az ügyviteli folyamatok egyszerűsítését célozták meg. 
 
A törvényi szabályozás idei módosításának köszönhetően erősödött az egyes állami nyilvántartások közötti információcsere, többek között azon a változáson keresztül, hogy a természetes személyek bejegyzett adatainak változása a jövőben az adatot nyilvántartó szerv értesítése alapján, automatikusan kerül a cégjegyzékben átvezetésre. Ennek következtében a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban átvezetett adatváltozást már nem kell a cégbírósághoz külön is bejelenteni, így a cégjegyzék adatai naprakésszé váltak, és a cégek adminisztratív terhei is csökkentek.
 
A Ctv. módosítás az egyszerűsített végelszámolás alanyi körének bővítésével és egy megújított eljárásrend bevezetésével, továbbá a cég adataiban bekövetkező jövőbeli változás előre történő bejegyzésének lehetőségével könnyíti meg és teszi egyben költséghatékonyabbá a cégek bejelentési kötelezettségeit.
 
A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem jegyében a módosítás bevezette a "képviseleti joggal nem rendelkező vezető tisztségviselő" fogalmát. Jellemzően a nagyobb szervezetek – pl. részvénytársaságok – esetében fordulhat ugyanis az elő, hogy a testületi szervek nem minden tagja kerül képviseleti joggal felruházásra. A változás nyomán az ilyen, a döntéshozatalban részt vevő, de képviseleti joggal nem rendelkező személyek cégjegyzékben történő feltüntetése is kötelezővé vált. Ily módon a képviseleti jog három típusa tüntethető fel a cégnyilvántartásban: önálló, együttes, illetve a képviseleti jog hiánya. 
 
A fentieken túli egyéb változások a jogalkalmazókra nehezedő adminisztratív terhek további csökkentését, illetve a hitelezők védelmét célozzák meg, azonban már most jelentkeznek olyan jogalkalmazási problémák, amelyek megoldása a jogalkotóra illetve a cégbíróság által kialakított gyakorlatra marad. 
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan kérdése merülne fel, a Fehér Legal & Tax nagy cégjogi tapasztalattal is rendelkező ügyvédei magyar, német és angol nyelven is készséggel állnak szíves rendelkezésükre.
Member of Alliott Group

 

Deutsche Anwalts Cooperation