Menü

Nyelvek

Member of Alliott Group Deutsche Anwalts Cooperation

Hírek

Vissza

Jogerős határozat A1-es igazolások érvényességéről

2017. szeptember 18.

A Fehér és Társai Ügyvédi Iroda, valamint a Fehér Tax Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. ügyvédei és adótanácsadói hathatós közreműködése eredményeképpen az Sz. Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya az A1 igazolásokat nem vonta vissza, hanem azok hatályát fenntartotta.

Az eljárás az R. Kft. ellen, Franciaország társadalombiztosítási hatóságainak nemzetközi megkeresésére indult. A francia társadalombiztosítási szerv megkeresésében azt indítványozta, hogy az Sz. Járási Hivatal az R. Kft. részére kiküldetés céljából kiállított A1 igazolásokat öt évre visszamenőleg vonja vissza, mert álláspontja szerint a kiküldetés feltételei nem teljesültek, és ekként a kiküldött munkavállalók után utólag, Franciaországban kell megfizetni a közel milliárdos nagyságrendű társadalombiztosítási járulékot a vonatkozó pótlékokkal és bírságokkal együtt.
 
Az R. Kft. képviseletét a Fehér Tax Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. támogatásával ellátó Fehér és Társai Ügyvédi Iroda az Európai Unió jogszabályai, valamint az Európai Unió Bíróságának gyakorlata alapján építette fel az eljárásban szakmai stratégiáját.
 
A képviselet rendkívül eredményes volt, mert az Sz. Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya a kifejtett szakmai álláspont és a lefolytatott  bizonyítási eljárás alapján megállapította, hogy az R. Kft. kiküldetési gyakorlata mindenben megfelel a jogszabályoknak.
 
A döntés következtében az R. Kft. mentesülhetett a milliárdos anyagi hátránnyal járó jogkövetkezmények alól, és dolgozói megmaradhattak a magyar társadalombiztosítás hatálya alatt.
 
 
Member of Alliott Group

 

Deutsche Anwalts Cooperation