Menü

Nyelvek

Member of Alliott Group Deutsche Anwalts Cooperation

Hírek

Vissza

Tisztességes eljárás

2017. február 16.

Az üzemi balesetből folyó megtérítési igény esetén nem felel meg a tisztességes eljárás követelményeinek az, ha az eljáró kormányhivatal a sérült munkavállalót kizárólag írásban, az aláíró személyének ellenőrzése és a hamis tanúzás következményeire való felhívás nélkül nyilatkoztatja.

 

A ....Bíróság mai döntésében nem jogerősen hatályon kívül helyezte a ...Kormányhivatal határozatát, mely a foglalkoztatót munkavállalójának üzemi balesete kapcsán közel 10 millió Ft összegű egészségügyi ellátás megtérítésre kötelezte.

 

A bíróság döntésében rámutatott: nem egyeztethető össze a tisztességes eljárás követelményeivel, ha a kormányhivatal, jelen esetben az alperes, az üzemi baleset kapcsán folyósított egészségbiztosítási ellátás megtérítése iránt indított eljárásban a sérült munkavállalót kizárólag írásban, személyazonosságának ellenőrzése és a hamis tanúzás törvényes jogkövetkezményeire való felhívás nélkül nyilatkoztatja, mert ilyen esetekben nem állapítható meg kétséget kizárólag, hogy a nyilatkozat valóban a sérült munkavállalótól származik.

 

A hatályos eljárási jogszabályok széles körben biztosítják a kormányhivatal részére azon eljárási jogosítványokat (személyes meghallgatás vagy tárgyalás tartása az eljárásban részt vevő valamennyi fél idézésével vagy értesítésével, stb.), amelyek igénybevételével a tényállás teljes körűen tisztázható. A bíróság ítéletében azt is kiemelte, hogy a bizonyítási kötelezettség a kormányhivatalt terheli függetlenül attól, hogy az eljárás egyéb résztvevői élnek-e indítványtételi jogukkal.

Member of Alliott Group

 

Deutsche Anwalts Cooperation